Qarku i Lezhës, tërheqës për aktivitetet e biznesit dhe investimet e huaja, nje mjedis i favorshëm për të koordinuar me qarqet e tjera ne Veriun e Shqipërisë, në gjendje të menaxhojë burimet njerëzore e natyrore.

Qarku i Lezhës, me një dinamikë intensive në zinxhirin e furnizimit bujqësor dhe zhvillimin e shpejtë të infrastrukturës mbështetëse të biznesit, rritjen e cilësisë së jetesës dhe zhvillimin e turizmit të harmonizuar.

Administrata e vendore e Qarkut të Lezhës zotëron aftësi menaxhuese për të promovuar risi në procesin e zhvillimit të qëndrueshëm rajon.

Per me teper shfletoni prezantimin